Aktuelt

Gratis kjernetid i barnehagen

Gratis kjernetid i barnehagen

Fra 1. august 2015 innføres gratis kjernetid i barnehagen. Alle 4- og 5-åringer i familier med en samlet inntekt i 2014 under kr 405 000, får etter søknad 20 timer per uke i barnehagen gratis.

Les mer
Områderegulering Bålerud

Områderegulering Bålerud

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent reguleringsplan for Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet i Oppegård med unntak av boligfelt B6.

Les mer
Spillemidler 2016 – søknadsfrister

Spillemidler 2016 – søknadsfrister

Søknadsfrist for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i 2016 er 1. oktober.

Les mer

Bedre på Bekkensten

Prøver tatt 21. juli viser bedrede forhold ved utløp av bekk på Bekkensten. Badevannskvaliteten forøvrig på badeplassen er bra.

Les mer
Manntallet - offentlig ettersyn

Manntallet - offentlig ettersyn

For å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015, må du stå i manntallet. Oppegård kommunes manntall legges med dette ut til offentlig ettersyn fram til valgdagen.

Les mer
Musikktilbud for de minste

Musikktilbud for de minste

Oppegård kulturskole har mange tilbud for barn. For de aller minste tilbyr vi musikklek, mens de som har begynt på skolen kan være med på rytmehuset, musikkstart og barnekor.

Les mer

Sosiale medier